100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا

۲۹ آذر ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
موزه ویترا که یک موسسه خصوصی است در سال 1989، توسط سی . ای . اُ رالف فلهبام تاسیس شد . موزه برمبلمان و طراحی داخلی متمرکز است و درآن مجموعه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش گذاشته شده است .
در موزه ی دو طبقه ویترا که 8,000 فوت مربع مساحت دارد یکی از بزرگترین کلکسیون های مبلمان دنیا، که شامل آثاری از سبک های رایج در قرن نوزدهم تا دوره مدرن است به نمایش گذاشته شده است. یکی از بخش های مهم این موزه نمایش 100 شاهکار طراحی در تاریخ طراحی صندلی است . درمورد موزه ویترا و محصولات آن بسیار می توان گفت ولی دراین بخش می خواهیم تنها نگاهی بیندازیم براین 100 اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان.
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
100 شاهکارطراحی صندلی در موزه ویترا
×
×