klopf architecture ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto را به روز می کند

۲۳ آبان ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
Joseph Eichler ، موسس خانه های Eichler ، مسئول ساخت بیش از 11 هزار خانه در سرتاسر کالیفرنیا ، بین سال های 1950 و زمان مرگ او یعنی سال 1974 شد
Joseph Eichler ، موسس خانه های Eichler ، مسئول ساخت بیش از 11 هزار خانه در سرتاسر کالیفرنیا ، بین سال های 1950 و زمان مرگ او یعنی سال 1974 شد.
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
او از بسیاری معماران هم دوره ی خود مثل Frank lloyed wright،Robert Anshen،Claude Oakland،همکاران Jones و Emmons ،A quincy Jones وRafael Soriano در کامل کردن طرح معماران ، پیشی گرفت.
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
از میان اقامتگاه های زیاد Eichler ، یکی از آن ها توسط معماری Klopf انتخاب شد تا با همکاری معماران Arterra و ساخت و ساز Flex به تغییر آن پرداخته شود.
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
به عنوان بخشی از به روز رسانی ، دیوارهای اصلی گسترش داده شدند و به نمای ورودی اجازه داده شد تا به سمت بیرون باز شود.خانه بین فضای بیرون و داخل ، پاویلیون باز و پارت های مساوی اقامتگاه ،پیوستگی ایجاد می کند.
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
به علاوه، این طرح از ایده های ژاپنی ، مبنی بر استفاده از چشمه، دیوارهای نیمکتی بتنیو چشم اندازهای طبیعی بهره می برد.این خانه ی بازسازی شده، با مساحت 1712 فوت مربع در Palo Alto ی کالیفرنیاو در قلب دره ی Silicon واقع شده است.
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
klopf architecture  ، خانه ی کلاسیک Eichler ، در Palo Alto  را به روز می کند
×
×