آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN

۱۵ مهر ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan ، یک نمای بدون پوستر، بدون تصاویر تکراری ، بدون حصولات سنتی تقلبی،بدون گلدان های رسی، بدون آسیاب های بادی کوچک،بدون شیارها و مجسمه های دن کیشوت است که درورودی آن تنها عبارت "T-U-R-I-S-M-O A-L-C-Á-Z-A-R" به چشم می خورد.
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
برآمدگی هریک از حروف TURISMO ALCAZAR ، آن را به سه بعد ،در داخل و بیرون اداره توریست تبدیل می کند که فضای کاری داخل را احاطه می کند و در بیرون به حالت دینامیکی در می آید.
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
این آژانس مسافرتی، مکانی برای گفتگو بین مردم است و روی پله های چوبی کوچک مردم به تبادل افکار و ارائه پیشنهادات می پردازند. در این مجموعه سکو های چوبی کوچک خود نمایی می کنند و در همه جای این اداره قرار گرفته اند . استفاده از رنگ سفید برای دیواره ها و ترکیب رنگی آبی در این مجموعه فضایی آرامش بخش و دعوت کننده فراهم کرده است که برای مراجعه کنندگان و رهگذران جالب توجه بوده و نظر آن ها را به خود جلب می کند .
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
معمار : PKMN Architectures موقعیت: 13600 Alcázar de San Juan, Cdad. Real, Spain سال انجام پروژه : 2015 منبع : www.archdaily.com
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
ترجمه و گردآوری : مونا صباغیان
آژانس مسافرتی Alcazar De San Juan به طراحی معماران PKMN
×
×