ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا

۱۳ تیر ۱۳۹۴
1
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

طراحان پروژه "Parklet" اعتقاد دارند که المان هائی که به منظور بهره برداری توسط مردم در شهر ایجاد می شوند ، در صورتیکه با توجه به معیار های زیبائی شناسی طراحی شده باشند ، آثاری آرامش بخش ، مشابه با مجسمه ها و سایر آثار هنری نمایشی در ذهن مردم خواهند داشت.
این مجموعه جایگزین تعدادی محل پارک اتومبیل در خیابان شده است .
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
• شرکت “INTERSTCE Architects” مجموعه “Sunset Parklet” را جهت نشستن و استراحت شهروندان در اماکن عمومی در شهر سانفرانسیسکو ، ایالت کالیفرنیا طراحی و اجرا نموده است.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
طراحی بر مبنای استفاده کامل از چوب ، انجام شده است و با توجه به استفاده از گیاهان محلی در قسمتهائی از مجموعه ، احساس حضور در طبیعت را به بیننده القا می نماید.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
در نگاه اول به نظر سفینه ای می نماید که مردم شهر را به سوی خود می خواند تا از شلوغی و ترافیک به سوی آرامش رهنمون شود.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
استفاده از امکانات ایجاد شده برای صرف صبحانه و یا قهوه در فرصتی مناسب .
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
به گفته طراح ترکیب ارائه شده و اجرای کار در مجموع امواج بلندو پست دریا را تداعی می کند.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
• “Sunset Parklet” سانست پارکلت محله ای است که در تلاقی با سایر خیابانهای اطراف و فروشگاههای مواد غذائی و کافه تریا های زیادی قرار دارد، مجموعه طراحی شده ، متشکل از چهار بخش می باشد که هریک خدمتی به مردم ارائه می کند ، این بخشها به صورتی مواج در طول “Parklet” ، برای نشستن و بازی و استقرار دوچرخه و حیوانات خانگی در کنار گیاهان محلی ایجاد شده است.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
محل استقرار دوچرخه ها در این مجموعه از بخشهای مهم و کاربردی است.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
نمای کار از سمت دیگر خیابان و همچنین از دید سواره ها نیز زیبا و جذاب است.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
طرح اولیه به نحوی ارائه شده است که تکرار این مجموعه در بخشهای دیگر شهر نیز امکانپذیر می باشد . و طول پارکلت ، با توجه به اندازه محل اجرا ، قابلیت افزایَش و کاهش خواهد داشت .
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
در قسمتی از طرح محلی برای بستن قلاده سگها پیش بینی شده است ، به نحوی که مانع از ایجاد مزاحمت برای دیگر شهروندان گردد.
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
 ارائه خدمات شهری ، همراه با زیبائی و القاء آرامش عمومی در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا
×
×