استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing

۱۲ آبان ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
پس از گذشت سالی پر از توسعه و تحول ، Penda از تاسیسات خود در هفته طراحی واقع در Beijing )BJDW) در سال 2015 پرده برداری کرد. Rising Cones ساختاری است که تماما از چوب بامبو و طناب ایجاد شده است .
این نوع تاسیسات کاملا زیست محیطی می باشند و به راحتی می توان آن ها را در هر جهتی توسعه داد. چوب بامبو بخاطر ریشه های سنتی آن در چین و ساختار خارق العاده آن و همچنین بخاطر اثبات قابلیت خود به عنوان متریال مناسب ساخت و ساز ، به عنوان یکی از اصلی ترین متریال های ساخت و ساز انتخاب شده است.
استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing
طراح این مجموعه گفت : برای این مجموعه در BJDW ، هیچ میخ یا پیچی استفاده نشده و همه متریال ها ، 100% قابل بازیافت می باشند. همچنین در این روند هیچ چوب بامبو ای مته زده نمی شود. محل اتصال چوب ها نیز با طناب گره زده میشوند که این کار از صدمه دیدن بامبو ها جلوگیری کرده و بعدا نیز می توان از آن ها استفاده مجدد کرد.
استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing
ما پروژه خود را به شدت متصل به حرکت "Cradle to Cradle" می دانیم که در آن یک چارچوب جامع اجتماعی ،صنعتی و اقتصادی ارایه می شودو به دنبال ایجاد سیستم های خودکفا و بدون هدر رفتگی هستیم.
استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing
استفاده از متریال های طبیعی مثل بامبو در یک سیستم هوشمند ، گستردگی در همه جهات را امکان پذیر می کند.
استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing
با افزودن و وصل کردن چوب های بامبو جدید ، ساختار رشد پیدا کرده و محکم تر می شود و می تواند بار بیشتری را تحمل کند. برای اطمینان از یک متریال ساختمانی محکم و موجود ، یک درختستان بامبو در همان نزدیکی کاشته شده است.
استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing
به ازای هر ساقه بامبو که به عنوان متریال ساختمانی استفاده می شود، باید 2 درخت جدید در جنگل کاشته شود. این روش ، کافی بودن المان های ساختمانی در بلند مدت را به ما اطمینان می دهد و یک جنگل زیبای بامبو را نیز در همسایگی ایجاد می کند.
استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing
ترجمه و گرداوری : مونا صباغیان
استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing
×
×