بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94

۹ دی ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

خوشبختانه حضور خوگر در پنجمین نمایشگاه مبلمان اداری موردتوجه رسانه‌های خبری قرار گرفت و این امر خود نشان از ضرورت، ظرفیت و اهمیت فعالیت‌های جدی در حوزه عرضه و دسترسی به کالا و خدمات دارد که نیازمند نوآوری و استفاده از شیوه‌های جدید است. امیدوارم که دیگران نیز در این حوزه وارد شوند و به گسترش روش‌های نوین توزیع و فروش کمک نمایند، زیرا که موفقیت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام‌شده در حوزه تولید درگروگسترش سیستم‌های توزیع و فروش است.

بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94
بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94
بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94
بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94
بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94
بازتاب حضور خوگر درنمایشگاه HOFEX94
×
×