برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو

۲۵ مهر ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
در مراسم افتتاحیه دو سالانه معماری شیکاگو ، شرکت مکزیکی Pedro و Juana محلی برای تبادل نظر عمومی ، که دسترسی رایگان به اینترنت در آن جا فراهم است را برای مهمانان ایجاد کرده است.
مبلمان این فضا که داخل مرکز فرهنگی شیکاگو واقع شده است به دقت توسط تیم طراح انتخاب شده و چراغ های آن به زیبایی با کابل های نارنجی رنگ ،از سقف آویزان شده اند .
برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو
برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو
برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو
نیمکت ها و صندلی ها در مرکز طرح قرار دارند و میزها در اطراف قرار گرفته اند.می توان تصور کرد که این طرح اتاق نشیمن شهر است.
برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو
برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو
برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو
برپایی محل تبادل نظرعمومی برای مهمانان حاضر در دو سالانه معماری شیکاگو
×
×