تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP

۲۹ آذر ۱۳۹۴
1
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

طرحی سه بعدی قرمز مانند رقص لهستانی پولکا در سرتاسر قسمت خارجی آزمایشگاه تحقیقاتی استرالیایی PathWest گسترده شده است.
این یک آبشار پولکی یا یک دکوراسیون ساده و بی تکلف نیست ،بلکه گلبولهای قرمز واقعی ، که نام علمی " گلبول های قرمز " در بیرونی ترین نمای ساختمان چاپ شده است. بیمارانی که منتظر آزمایش خون بعدی خود هستند میتوانند در این فضا بدون خطوط فضای استرس دار خاکستری با جو ناراحت کننده اتاق انتظار برای جواب آزمایش خوداستراحت کنند. در آزمایشگاه PathWest ، در پردیس QEII بهداشت در Nedlands استرالیا ، معماران BLP تصمیم گرفتند به این مرکز تحقیقاتی کمی رنگ و شاخصه های مشتری پسند اضافه کنند.
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
برای دستیابی به این نتیجه ، آنها از سازه های بتونی ، با نور و نمای پیش ساخته ، برای به حداقل رساندن هزینه و زمان ساخت استفاده کردند واز آنجا که این مرکز به سرعت در حال رشد است ، این ساختاربه سادگی توسعه دادن های آتی را مقدور می سازد.
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
اما آنچه که بیشتر از همه در مورد این مجموعه قابل توجه می باشد این است که بیش از 8000 متر مربع است و به مصرف و تحلیل نمونه های خونی اختصاص داده شده، با استفاده از رنگ ها و اشکال معماری ، که تکیه بر بازیگوشی، تخیل و سبکی دارند،.برای کسانی که انتظار درمانی ظریف ، سریع و کارآمد دارند از این بهتر نمی شود.
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
تحول در طراحی آزمایشگاه PathWest توسط معماران BLP
×
×