توالت فرنگی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

توالت فرنگی زیر که توسط دو دانشجوی دانشگاه هادرسفیلد انگلیس به نام های Gareth Humphreys و Elliott Whiteley طراحی شده ، یک توالت فرنگی تاشو با ویژگی های خاص است.

این توالت فرنگی به گونه ای طراحی شده که سایز آن کوچک می شود و در زمان ایستاده تنها یک سوم فضای استاندارد را اشغال می کند در ضمن مکانیسم کارکرد آن بگونه ای است که تا 50 درصد در مصرف آبی که برای شستشوی آن استفاده می شود صرفه جویی می گردد.

 توالت فرنگی
در توالت فرنگی منازل یکی از قسمت هایی که آب را ذخیره می کند مخزن توالت می باشد.هر فرد در سال میانگین 140/49 لیتر آب را از مخازن توالت های فرنگی استفاده می نماید که با توجه به این موضوع ، تکنولوژی جدید تخلیه 3 و 6 لیتری، در مدل های استاندارد ایجاد شده است. این مدل به گونه ای طراحی شده  که تنها 2.5 لیتر آب در هر بار سيفون کشيدن مصرف مي‌کند، مصرف کمتر آب با قرار دادن يک لوله u شکل در زير توالت فرنگی امکانپذير شده است.

 توالت فرنگی

فریم داخلی طراحی شده برای این توالت ، کاسه ی آن را در مکانی مناسب نگه داشته و چرخش آن را به صورت درست و کامل و دقیق تضمین می کند.این فریم همچنین  انقباض های جزیی که ممکن است هنگام ساخت این کاسه توالت چینی اتفاق بیافتد را مرتفع می سازد.پانل های بیرونی به گونه ای طراحی شده اند که به آسانی جدا می شوند بنابراین امکان نصب آسان ، تعمیر و تعویض در آن فراهم شده است.

 توالت فرنگی


 توالت فرنگی


 توالت فرنگی


 توالت فرنگی


 توالت فرنگی
×
×