جدیدترین مبلمان

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

مبلمان های زیر جدیدترین مبلمانهای هستند که توسط Juno Jeon طراح هلندی با هدف ایجاد حس وحالی زنده در اشیا طراحی شده اند.شاید ایده ی طراحی زیاد جدید نباشد اما کانسپت کار یعنی ایجاد نوعی حس زنده بودن و رفلکس به محیط ، جذاب است.

"Pull Me To Live" نام مبلمانی است که درآن کشویی با پوسته ی ویژه طراحی شده است.زمانیکه که کشوی آن بسته است این مبل درست مانند حالتی که فردی در گوشه ای از اتاق بدون حرکت ایستاده به نظر می رسد و زمانیکه کشو برای باز و بسته شدن حرکت داده می شود پوسته نیز با حرکت و تغییر رنگ به کنش شما واکنش نشان داده و حرکت می کند.

جدیدترین مبلمان


جدیدترین مبلمان
Fade نام مبلمان دیگری است که در آن بر اساس موقعیت قرارگیری ، دررنگ و میزان وضوح داخل کمد تغییر ایجاد می شود.از این رو زمانیکه فردی از جلوی آن عبور می کند این احساس به وی دست می دهد که کمد به حرکت وی واکنش نشان می دهد.

جدیدترین مبلمان


جدیدترین مبلمان


جدیدترین مبلمان


جدیدترین مبلمان


جدیدترین مبلمان


جدیدترین مبلمان
×
×