دکوراسیون آشپزخانه

۶ مرداد ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

به تازگی شرکت معماری Those
Architects
یک خانه ی روستایی موروثی متعلق به اواخر قرن نوزدهم را بازسازی کرده و آن را به خانه ای به سبک معاصر تغییر داده است.

یکی از بخشهای این خانه که به کمک بازسازی آن، تغییرات عمده ای حاصل شده آشپزخانه است.در آشپزخانه به کمک کابینتهای مات مشکی جلوه ای معاصر به فضا بخشیده شده است.

دکوراسیون آشپزخانه
به علت بلندی سقف این خانه و تاثیر مستقیم این موضوع روی طراحی و ارتفاع کابینتها تدبیر خاصی به کار گرفته شده و جهت دسترسی راحتتر به کابینتهای بالایی نردبانی طراحی شده است . این نردبان با حرکت در طول کابینت باعث ایجاد دسترسی راحتتر به کابینتهای بالایی می شود.زمانیکه به نردبان نیازی است به راحتی در طول ریل حرکت داده می شود و در انتهای آشپزخانه قرار می گیرد.

دکوراسیون آشپزخانه


دکوراسیون آشپزخانه


دکوراسیون آشپزخانه
×
×