مبلمان اداری

۱۲ اسفند ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

 معماران OTJ یک دفتر جدید برای انجمن بازی امریکایی طراحی کرده اند.استفاده از مبلمان اداری مدرن و به روز یکی از ویژگی های این مجموعه می باشد.

سنتی بودن،به روز نبودن ومحافظه کار بودن خصوصیاتی هستند که این انجمن آن ها را ندارد.در طراحی این مجموعه مدرن بودن مبلمان و سطوح از نکات مهم طراحی به شمار رفته است.
مبلمان اداری
هدف اصلی این انجمن(AGA) ایجاد فضایی مدرن با نگرش پیشرو در صنعت بازی بود. یک فضای کاری جذاب و مهیج.چالش این است که فضا چگونه باشد تا کارمندان پرثمر واقع شوند و مشتریان و اعضا از تماشای فضا لذت ببرند.
مبلمان اداری
در این مجموعه از المان های مربوط به بازی در دفتر استفاده شد.در سقف پذیرش از طراحی هاو نقش هایی بهره برده شده است.
مبلمان اداری
همچنین از ابزار دیجیتال درکریدور اصلی دفتر استفاده شده است.به علاوه ماشین های حافظه داری که خدمات AGA ،کارهای هنری، نمودارها و گرافیک ها ی مربوط به صنعت بازی را بر روی صفحه نمایشی ارائه می دهد، توسط یک تولید کننده به دفتر اهدا شد.
همچنین از ابزار دیجیتال درکریدور اصلی دفتر استفاده شده است.به علاوه ماشین های حافظه داری که خدمات AGA ،کارهای هنری، نمودارها و گرافیک ها ی مربوط به صنعت بازی را بر روی صفحه نمایشی ارائه می دهد، توسط یک تولید کننده به دفتر اهدا شد.
مبلمان اداری
مبلمان اداری
مبلمان اداری
مبلمان اداری
مبلمان اداری
مبلمان اداری
×
×