دکوراسیون پذیرایی

۲ اسفند ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

این خانه که توسط Aamer Architects طراحی شده در سنگاپور واقع شده است.در طراحی دکوراسیون پذیرایی در این منزل مسکونی توجه به آرامش و ارتباط با فضای بیرون، جایگاه ویژه ای داشته است.

این ساختمان به گونه ای طراحی شده است که همه اتاق ها دیدی به آب در اطراف دارند.
دکوراسیون پذیرایی
دکوراسیون پذیرایی
دکوراسیون پذیرایی
در طراحی دکوراسیون داخلی این منزل مسکونی برای حفظ حریم، پشت پنجره های بزرگ و سرتاسری پرده هایی در نظر گرفته شده است.
دکوراسیون پذیرایی
دکوراسیون پذیرایی
اکثر بخش های آشپزخانه به رنگ سفید طراحی شده اند و آشپزخانه با دری بزرگ به فضای بیرون ارتباط پیدا کرده است.
دکوراسیون پذیرایی
پله های منحنی شکل با دیواره سفید رنگ شما را به طبقه بالا هدایت می کنند.
دکوراسیون پذیرایی
بر روی بام ساختمان فضای سبزی طراحی شده است که از بخش مطالعه قابل دسترسی است.
دکوراسیون پذیرایی
×
×