سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

۲۴ فروردین ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

سبک های دکوراسیون فروشگاهها: (Concept stores)

در این سری از مطالب نمونه هائی از پنج سبک رایج در طراحی فروشگاه را عرضه می کنیم و امیدواریم که بتوانیم کمکی به ارتقاء سطح طراحی فروشگاهها بنمائیم، گرچه که طی چند سال اخیر شاهد ایجاد فروشگاههائی با طراحی های فاخر بوده ایم، اما ارائه این مطالب نیز شاید کمکی به یاد آوری سبکهای اجرا شده در سایر نقاط جهان باشد.

این سبک ها عبارتند از: َ             ARTY - BRIGHT - CHIC - EPURE - NATURAL

در این مطلب تصاویری از فروشگاههای طراحی و اجرا شده با سبک   BRIGHT ارائه خواهیم نمود: 


1.Philipp Plein store 

طراح: AquiliAlberg

شهر: ورسیلیا

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

2. Nike Running Club

طراح: Staat

شهر: آمستردام

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

3. Pierre Hermé 

طراح: Olivier Lempereur

شهر: پاریس

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

4. Tiffany & Co

طراح: Kengo Kuma

کشور: ژاپن

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

5. Gucci flagship store

شهر: نیویورک

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

6. Fauchon, Paris

طراح: Christian Biecher, 2007

شهر: پاریس

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

7."The Maison" Louis Vuitton. Shop and Museum

 طراح: Peter Marino

شهر: لندن

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)

8. Philipp Plein store 

طراح: AquiliAlberg

شهر: ورسیلیا

سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)


سبک های طراحی فروشگاهها 2- (BRIGHT)
×
×