سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

سبک های دکوراسیون فروشگاهها: (Concept stores)

در این سری از مطالب نمونه هائی از پنج سبک رایج در طراحی فروشگاه را عرضه می کنیم و امیدواریم که بتوانیم کمکی به ارتقاء سطح طراحی فروشگاهها بنمائیم، گرچه که طی چند سال اخیر شاهد ایجاد فروشگاههائی با طراحی های فاخر بوده ایم، اما ارائه این مطالب نیز شاید کمکی به یاد آوری سبکهای اجرا شده در سایر نقاط جهان باشد.

این سبک ها عبارتند از: َ             ARTY - BRIGHT - CHIC - EPURE - NATURAL

در این مطلب تصاویری از فروشگاههای طراحی و اجرا شده با سبک   CHIC ارائه خواهیم نمود: 


1.Ralph Lauren mansion

Saint-Germain

شهر: پاریس

سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)

2.Sergio Rossi store

 طراح: Antonino Cardillo

شهر: میلان

سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)

3.Faberge Salon

 طراح: Jaime Hayon

شهر: ژنو

سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)

4.Converse flagship store

 طراح: Sighinolfi Group

شهر: بوگوتا

سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)

5. Burberry Flagship store

شهر: سیدنی

سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)
سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)

6.Paul Smith flagship store

شهر: ملبورن

سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)

7. Sergio Rossi store

 طراح: Antonino Cardillo

شهر: میلان

سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)


سبک های طراحی فروشگاهها 3- (CHIC)
×
×