سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

۱۷ خرداد ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

سبک های دکوراسیون فروشگاهها: (Concept stores)

در این سری از مطالب نمونه هائی از پنج سبک رایج در طراحی فروشگاه را عرضه می کنیم و امیدواریم که بتوانیم کمکی به ارتقاء سطح طراحی فروشگاهها بنمائیم، گرچه که طی چند سال اخیر شاهد ایجاد فروشگاههائی با طراحی های فاخر بوده ایم، اما ارائه این مطالب نیز شاید کمکی به یاد آوری سبکهای اجرا شده در سایر نقاط جهان باشد.

این سبک ها عبارتند از: َ             ARTY - BRIGHT - CHIC - EPURE - NATURAL

در این مطلب تصاویری از فروشگاههای طراحی و اجرا شده با سبک   EPURE ارائه خواهیم نمود: 

1.Alexander McQueen flagship

طراح: Pentagram

شهر: لس آنجلس

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

2.Apple store

شهر: آمستردام

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

3. Apple Store 

طراح: Bohlin Cywinski Jackson Architects

شهر: شانگهای

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

4. Apple store

Grand Central

شهر: نیویورک

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

5. Armani Store 

طراح: Fuksas

شهر: نیویورک

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)
سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)
سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

6.Maison Martin Margiela store

شهر: ناگویا

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

7. Swarovski Store

شهر:گینزا

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)

8.Nike Air Force Store

طراح: Torafu

شهر: توکیو

سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)


سبک های طراحی فروشگاهها 4- (EPURE)
×
×