صندلی اداری طبی

۱۲ آبان ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
ساعت های متوالی نشستن پشت میزکار، تماشای تلویزیون یا گفت و گپ های خانوادگی و دوستانه یا سفر به وسیله اتومبیل باعث تشدید کمردرد کسانی می شود که به دلایل مختلف از این درد رنج می برند. رعایت ارگونومی در مبل و صندلی باعث می شود که این مسئله به حداقل کاهش پیدا کند اما کمتر صندلی حکم صندلی طبی مناسب برای این گروه از افراد را دارد و بیشترطراحی ها به پیشگیری از آسیب های کمر کمک می کند.
کمپانی Spine Design Ltd در دوبلین با تحقیق و تمرکز برروی این مسئله صندلی های خاصی را برای مبتلایان به کمردرد کرده که به گفته خود این شرکت تا حد زیادی توانسته برای این گروه مفید واقع گردد و افراد بتوانند ساعت ها بدون درد کمر روی این نشیمن ها سپری کنند. این دستاورد مهم به وسیله طراحی که موجب می شود کمترین فشار به ستون فقرات وارد شود به دست آمده.
طرح گروه صندلی های خانگی طبی و صندلی اداری طبی این شرکت را درادامه می بینید
صندلی های خانگی طراحی شده به وسیله این شرکت
صندلی اداری طبی
صندلی اداری طبی
صندلی اداری طبی
نمونه های صندلی اداری طراحی شده به وسیله این شرکت
صندلی اداری طبی
برخی از شرکت هایی که از صندلی های طراحی شده به وسیله شرکت Spine Design Ltd استفاده می کنند.
صندلی اداری طبی
×
×