طراحی آشپزخانه مدرن

۱۵ اسفند ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

Alessandro Isola ، طراح ایتالیایی آشپزخانه ی مدرنی را طراحی نموده است که در آن حرکت حرف اول را می زند.

در طراحی این آشپزخانه ی مدرن به فضای آشپزخانه به عنوان قطبی از خانه که دارای شخصیتی مستقل بوده و روح در آن  جریان دارد نگاه شده است.تمام دکور این آشپزخانه ی زیبا به گونه ای طراحی شده است که قابلیت ایجاد تغییر وضعیت و حالت در آنها وجود دارد.به عنوان مثال ،در آیلند این آشپزخانه شکافی تعبیه شده که صفحه ی قرار گرفته در آن به عنوان میز غذاخوری می تواند در موقعیتهای مختلفی قرار گیرد.
طراحی آشپزخانه مدرن
طراح این فضا معتقد است که اندکی بازیگوشی در طراحی دکور توام با تامین نیازهای افراد در فضای آشپزخانه لازم است.شیطنت جذاب این آشپزخانه سقف دکوراتیو زیبای آن است که از یکسری المانهای ریتمیک که در کنار یکدیگر نصب شده اند و مطابق با نیازهای مصرف کننده امکان تغییر در موقعیت آنها وجود دارد تشکیل شده است.
طراحی آشپزخانه مدرن
از این المانهای زیبا می توان برای گذاشتن وسایل روی آنها نیز استفاده کرد و قرارگیری این المانها در موقعیتهای مختلف دیزاینهای متفاوتی در فضا ایحاد می نماید.

طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
طراحی آشپزخانه مدرن
×
×