طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی

۲۷ آبان ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
معماران Paul de Ruiter ، به همراه معماران داخلی i29 ، Villa V را طراحی کرده اند که خانه ای برای یک خانواده در Bloemendaal هلند است.
پارک Brederode در شهر Bloemendaal هلند ،قسمتی از محوطه ماسه ای حفاظت شده هلند شمالی است که موقعیت منحصر به فردی برای زندگی دارد.
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
در قلب این محوطه زیبا ، معماران Paul de Ruiter ، یک ویلای پایدار لوکس و راحت طراحی کرده اند.از همان ابتدا روشن بود که این محوطه اطراف ویلا باید تا جایی که ممکن است محافظت شود.
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
یک زیرزمین و همچنین یک همکف ،که نیمی از آن در شیب پشته قرار دارد ، برای خانه ساخته شد.
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
طبقه اول ،روی طبقه همکف که قسمتی از آن در شیب پشته واقع شده است احداث گردیده است.نماهای شمالی و جنوبی طبقه اول ، هر دو به طور گسترده از شیشه ساخته شده اند.این در حالی است که نماهای غربی و شرقی پوشیده هستند.این نماها از چوب های پایدار و رنگی ساخته شده اند.مساحت های شیشه ای در طبقه همکف و طبقه اول ، به طور استثنا اجزای کشویی بزرگی دارند .
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
جزئیات فرم های شیشه ای و خطوط پایینی و بالایی ، در حالت مینیمم نگه داشته می شوند.
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
طراحی خانه ای زیبا توسط معماران هلندی
×
×