طراحی داخلی خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte

۲۲ شهریور ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
قفسه های کتاب نه تنها به عنوان نگه دارنده کتاب استفاده می شوند بلکه به عنوان یک فضای پویا برای یادگیری، به پرواز درآوردن تخیل و ایجاد آرامش در هنگام مطالعه عملکرد دارند.
استودیو طراحی مکزیکی anagrama طراحی داخلی کتابخانه ای در مونتری مکزیک رابه پایان رسانده است.این فضای صمیمی و راحت برای مطالعه و لذت بردن از کتاب ،توسط conarte (شورای شهری هنر و فرهنگ) واگذار شده است. طراحی این فضا مانند یک پیله است که سرنشینان آن توسط یک دیوار مشبک از قفسه های کتاب احاطه شده اند. علاوه برآرشیوسازی نشریات و کتب مختلف، واحد های چوبی برای شبیه سازی داخل یک گنبد پیکربندی شده است.
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
دراین سالن به کمک طراحی پلکانی که دارای ویژگی های عمق است و همچنین تغییر پرسپکتیو قفسه ها انتهای سالن مشخص شده است. در عین حال به کمک نیم دایره روشن در دیوار انتهایی به شکل نقطه اضمحلال ساختار ، تعادل بین رنگ و پرسپکتیو ایجاد شده است.
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
مکان پروژه:monterrey, mexico سال :2015
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
طراحی داخلی  خلاقانه کتابخانه monterrey's conarte
×
×