طراحی دفتر مرکزی برند مشهور "Instagram" اینستاگرام چگونه است؟

۲۴ دی ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

بررسی علل موفقیت برند های مشهور را می باید از همه ابعاد انجام داد، در این مقاله به بررسی نحوه طراحی دفتر مرکزی  "Instagram" اینستاگرام می پردازیم که مسلما نشانه هائی از خوش فکری خلق کنندگان این برند قوی را در این بخش نیز خواهیم یافت.

طراحی دفتر "Instagram" اینستاگرام با الهام از مشخصات اصلی این برند انجام شده است.
طراحی دفتر اینستاگرام
برندینگ اینستاگرام 
تصویر نماد اصلی اینستاگرام
meeting room - اتاق ملاقاتها
meeting room
Culture wall - اتاق فرهنگی 
Culture wall
Kitchen - آشپزخانه 
 Kitchen
Culture Wall - دیواره فرهنگی 
 Culture Wall
Lounge Space- محل استراحت
 Lounge Space
Branding - برندینگ 
 Branding
Branding - باز هم برندینگ و استفاده از نماد اصلی سایت اینستاگرام یعنی عکس و برقراری ارتباط با تصویربرداری و به اشتراک گذاری آن.
 Branding
Kitchen - آشپزخانه 
 Kitchen
Branding - برندینگ و استفاده از نمودهای آن 
 Branding
Branding - برندینگ
 Branding
Lounge Space - محل استراحت 
 Lounge Space
Kitchen - جزئیات در تصویربرداری بسیار اهمیت دارند و در اینجا تصویر همان آشپزخانه است لیکن با جزئیات بیشتری که ثبت شده است. 
 Kitchen
Reception- قسمت پذیرش در دفتر مرکزی شرکت  "Instagram" اینستاگرام. لازم به ذکر است که تمامی دکوراسیون با الهام ازایده اصلی اینستاگرام، یعنی ارتباط از طریق تصویر، طراحی شده است.
 Reception
×
×