دکوراسیون اتاق پذیرایی

۱۲ اسفند ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

این خانه با صفحه منحنی بتنی ساخته شده است.در طراحی دکوراسیون اتاق پذیرایی سعی شده است با حفظ سادگی، صمیمیت در فضا حفظ شود.

در این خانه که در دهلی هند طراحی شده است بخش هایی مانند سینمای خانگی،استخر و فضایی برای ورزش در نظر گرفته شده است.اولین نکته در طراحی این خانه ارتباط فضای داخل آن با طبیعت اطراف آن است که گروه معماری 42mm توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
معماران تصمیم گرفتند مجموعه ای از ساختمان های مختلف را در کنار یکدیگر بسازند تا نیاز مشتریان برای عملکردهای مختلف را برطرف کنند.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دو ساختمان وجود دارند که یکی برای بخش ورزشی و دیگری برای تئاتر خانگی طراحی شده اند.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دیواره بتنی منحنی شکل به داخل ساختمان کشیده شده است و بخشی از دیواره های داخل را تشکیل داده است.کف ساختمان بتن صیقل داده شده است.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
در طراحی دکوراسیون داخلی یک بخش منحنی شکل چوبی، قسمت استراحت و نشیمن را تشکیل می دهد.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دکوراسیون اتاق پذیرایی
در قسمت نشیمن یک پیشخوان نیز قرار داده شده است.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
در بخش ارتباط دو ساختمان، یک دیوار چوبی با یک ورودی بزرگ وجود دارد.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
در سمت دیگر ساختمان،سینمای خانگی با مبلمانی راحت طراحی شده است.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
ساکنین در خانه از همه طرف به طبیعت بیرون دید دارند.
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دکوراسیون اتاق پذیرایی
×
×