طراحی دکوراسیون داخلی منزل

۳۰ آبان ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
این خانه ی شهری، در حومه ی Ayalon cbd واقع شده است.
طراحی دکوراسیون داخلی منزل آن را به نمونه ای شاخص برای خانه هایی از این دست تبدیل کرده است.
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
این منطقه ی مسکونی آرام و کوچک ، بین چند تقاطع اصلی قرار گرفته است.سه نوع معماری غالب برای خانه های این منطقه وجود دارد.خانه ها دارای تراس هستند و آپارتمان ها دوبلکس بوده در ردیف های منظم با یکدیگر قرار دارند.
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی داخلی خانه آن را به کانونی برای فعالیت و استراحت ساکنین و معاشرت های آنان در منطقه ای که روز به روز پرجمعیت ترمی شود تبدیل کرده است.
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
با ایجاد محلی مناسب برای دورهم جمع شدن اعضای خانواده و دوستان در بام امکان تماشای چشم انداز زیبای منطقه فراهم شده است.
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل بسیار ساده و با به کار گیری بافت و رنگ های مکمل یکدیگر انجام شده است.
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
فضای سبز محوطه اطراف برجلوه و تاثیر دکوراسیون داخلی منزل افزوده است.
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزل
×
×