طراحی میز

۱۱ اسفند ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

طراحی میز BoBo باالهام از درخت آفریقایی  Baobab  است.

RKNL شرکت طراحی مبلمان هلندی ، میزی را با الهام از درخت آفریقایی Baobab ساخته است.
طراحی میز
این درخت با کنده عریض و شاخه های شکننده اش الهامی برای ساخت میزهای BoBo شد.
طراحی میز
هر میز، از بلوط طبیعی یا سوزانده شده و فولاد یا صفحات صیقل داده شده جامد ساخته می شود.
طراحی میز
طراحی میز
×
×