طراحی میز ویژه برای آشپزخانه آپارتمان های کوچک

۱۵ اسفند ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

ازمعمار یوکی میاموتو"Yuki Miyamoto" "خواسته شد تا طراحی یک آپارتمان کوچک در توکیو برای یک خانواده با چند فرزند را انجام دهد.  ازآنجایی که فضای وسیعی در این آپارتمان برای یک میز بزرگ وجود ندارد، او میزی را برای این خانواده طراحی کرد که درهنگام نیاز مورد  استفاده قرارگیرد و زمانی که به آن نیازی نیست جمع شود.  

او با ایجاد یک میز گردان، درزیرمیز نهارخوری که از زیر میز بزرگتر خارج می شود امکان گسترش این میز را فراهم کرد.
 اضافه نمودن بخش کوچکتری به می
در این آشپزخانه با فضای محدود، به ظاهر امکان ایجاد امکان صرف غذا برای چهار نفر میسر نیست.
آیا در این آشپزخانه امکان پذیر
ميز گردان حول اين محور گردش می کند و از زير ميز اصلی خارج می شود.
ایجاد یک میز گردان،
خروج میز فرعی از زیر میز اصلی گرچه فضای اندکی را اشغال می کند اما امکان استفاده حداقل سه نفر را ایجاد می نماید.
خروج میز فرعی از زیر میز اصلی
این هم پلان میز همراه با جانمائی چگونگی استقرار میز گردان . همانگونه که ملاحظه می شود با کمترین استفاده از فضا امکان استفاده چند نفر اضافه میسر می شود. 
این هم پلان میز همراه با جانما
میز توسعه یافته، با ارتفاع کمی کوتاه تر برای استفاده کودکان ایده آل است، و فضای بیشتری نیز برای نشستن خانواده گرد هم فراهم می کند.
میز توسعه یافته، با ارتفاع کمی
×
×