هشت مبلمان شگفت انگیز

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

مبلمانهای چندکاره بسیار راحت بوده و علیرغم اینکه جای کمی را اشغال می کند ، نیازهای بسیاری را پاسخ می دهد . این مبلمانها را می توان به چندین حالت متفاوت درآورد و حتی ممکن است بعضی افراد شیوه های جدید و جالبی برای استفاده از آن پیدا کنند.

تصاویر زیر مربوط به 8 مبل چندکاره ی شگفت انگیز است که هریک قابلیت تبدیل شدن به حالت دیگری را دارند.

هشت مبلمان شگفت انگیز
صندلی راحتی که با باز شدن به تخت خواب تبدیل می شود.

هشت مبلمان شگفت انگیز
تکه فرشهای کوچکی که به صندلی تبدیل می شوند.

هشت مبلمان شگفت انگیز

قفسه ای که با بیرون کشیدن از دیوار و قرار گرفتن بر روی مبل دونفره تختخوابی را ایجاد می کند.

هشت مبلمان شگفت انگیز

این صندلی و میز کنار آن ، می تواند به یک صندلی دونفره و یا نیمکتی همراه با میز تبدیل شود.

هشت مبلمان شگفت انگیز

این صندلی همراه با میزش ،قابلیت تبدیل شدن به یک تخت را دارد.

هشت مبلمان شگفت انگیز
این مکعبها  به گونه ای طراحی شده اند که علاوه براینکه قابلیت آویزان کردن اشیا از آنها وجود دارد ،با قرارگرفتن بر روی هم می توان از آنها به عنوان کمد یا فضاهای ذخیره سازی استفاده کرد در عین حال می توانند تبدیل به صندلی و نیمکت نیز شوند.

هشت مبلمان شگفت انگیز

این کفپوش قابلیت تبدیل شدن به میز کار ،میز و صندلی را دارا می باشد.

هشت مبلمان شگفت انگیز

این میزشگفت انگیز به گونه ای طراحی شده که می تواند به رخت آویز لباس تبدیل شود.

منبع:http://www.contemporist.com

هشت مبلمان شگفت انگیز
×
×