مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار

۱۶ شهریور ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

مرغ ماهیخوار، نام مبلمانی است که با الهام از پرنده ای به همین نام و توسط  Sayar & Garibeh از استودیو ی تازه تاسیس Beirut طراحی شده است.

حَواصیل یا مرغ ماهی‌خوار پرنده‌ای است پابلند که در آب‌های شیرین یا آب‌های ساحلی زندگی می‌کند.زمانیکه فردی روی این مبل می نشیند احساس می کند که روی پرنده ای زیبا که بال و پر گشوده است نشسته است.

مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار
این مبلمان دارای فرمی مجسمه وار است و برروی یک جفت پایه ی گهواره ای سوار شده است.پایه های گهواره ای برنجی به کمک پایه های فلزی مشکی و به کمک بست های برنجی به مبلمان با روکش مشکی متصل شده اند.

مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار
این مبلمان زیبا یک تجربه ی احساسی است و خالق آن امیدوار است که  از مبلمانهایی با این سبک بیشتر در صنعت مبلمان طراحی ، تولید و استفاده شود.

مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار


مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار


مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار


مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار


مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار


مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار


مبلی با الهام از مرغ ماهیخوار
×
×