میز

۱۹ اسفند ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

Thomas De Lussac طراح فرانسوی میز خلاقانه ای را با استفاده از تنه ی درخت طراحی کرده است این میز زیبا  Racine Carré Table نام دارد.

این میز نمونه ی زیبایی از یک کنده ی درخت از منطقه perche در شمال غربی فرانسه می باشد و برای ساختن آن 8ماه زمان صرف شده است.

میز
در تصاویر زیر نحوه ی ساخت این میز دست ساز زیبا از ابتدا تا انتها شامل، چگونگی اتصال سطحی صاف و صیقلی به کنده ی درخت و نحوه نصب پایه در سمت دیگر میز و... رامشاهده می کنید.در ساخت این میز دست ساز زیبا هنرمندان و صنعتگران مختلفی  به نام های ,Perchebois Craftsmen E ,Chartrain ,Bouhours ,Gautier همکاری نموده اند.
میز

میز
میز
میز
میز
×
×