میز آشپزخانه

۲۲ فروردین ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

میز اپنی که در بسیاری از آشپزخانه ها می بینیم معمولا در یک صفحه ی چوبی عریض و ساده خلاصه  و فضای زیر آن مانند سایر کابینتها قفسه بندی شده است .میز آشپزخانه بخاطر اندازه و محل قرارگیری آن بسیار دردید قرار دارد و همین امر تنوع و نوگرایی بیشتری را در طراحی آن می طلبد.

زمانیکه از Yuki Miyamoto  طراح ژاپنی خواسته شد تا آپارتمانی کوچک واقع در توکیو را برای خانواده ای با دو  فرزند طراحی نماید فضایی برای قراردادن میز غذاخوری در آن وجود نداشت.وی میزی را طراحی نمود که علاوه بر ایجاد فضایی به عنوان میز کار در آشپزخانه هنگام نیاز با تغییر در سایز آن  فضایی بیشتر برای نشستن ایجاد گردد.

میز آشپزخانه
این میز دایره ای شکل از دوصفحه با یک پایه ی مشترک ساخته شده است . صفحه ی کوچکتر درست در زیر صفحه ی بزرگ قرار گرفته و زمانیکه نیاز به فضایی بیشتر برای نشستن وجود دارد می توان از آن استفاده کرد.در ضمن ارتفاع میز دوم کوتاهتر از میز اول است و بنابراین برای استفاده ی کودکان راحتتر و مناسب تر می باشد.

میز آشپزخانه
میز آشپزخانه
میز آشپزخانه
میز آشپزخانه
×
×