نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو

۱۵ مهر ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

به مناسبت فراررسیدن بازیهای المپیک 2016 ریو ، هنرمند فرانسوی به نام JR دو مجسمه ی غول آسا از ورزشکاران را در شهر نصب نموده است.

درساخت و نصب این مجسمه های غول آسا از تکنیکی واحد استفاده شده است.یکی از این مجسمه ها روی یک ساختمان بلند مسکونی نصب شده و ورزشکاری را در حال پرش را نشان می دهد.JR در مورد این مجسمه در صفحه ی اینستاگرام خود می گوید:این مجسمه مربوط است به محمد یونس ادریس 27 ساله که در سودان متولد شده وساکن آلمان است وی برای شرکت در بازیهای المپیک ریو رد صلاحیت شد ولی به کمک این مجسمه هم اکنون در ریو است.

نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو

مجسمه ی دوم که در نزدیکی منطقه ی Barra نصب شده است شناگری را در حال غواصی  در اقیانوس نمایش می دهد.برای نصب این آثارهنری از داربست های فلزی کمک گرفته شده است.

نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو


نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو


نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو


نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو


نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو


نصب مجسمه عای غول پیکر ورزشکار در ریو
×
×