نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده

۱۱ آذر ۱۳۹۵
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

RONE هنرمند نقاشی است که به عنوان نقاش پرتره در ملبورن شناخته می شود، وی به تازگی  شروع به کشیدن نقاشی پرتره ، به صورت  نقاشی دیواری در خانه هایی که ویران و رها شده بودند  و یا مکانهای خالی از سکنه و فضاهایی که نیاز به تعمیرات کلی داشتند کرده است.

او بیشتر از 2 سال به دنبال شهرستانهایی می گشت که زیباییشان نادیده گرفته شده بود . در حال حاضر اغلب کارهای رونه در گالریهای خیابانی دیده میشود به طور مثال میتوان نمونه کارهای رونه را در گالری اپرا در نیویورک، دیوارهای سفید در سان فرانسیسکو، گالری ملی استرالیا و گالری ملی ویکتوریا مشاهده کرد.

نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده
او می گوید :
من تمایل به دیدن تصاویر زیبا در فضاهایی که ویران و فراموش شده اند دارم. این  همان  پیدا کردن زیبایی در ویرانه های خاموش است.

نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده


نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده


نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده


نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده


نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده


نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده


نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده


نقاشیهای دیواری زیبا از زنان در خانه های ویران و رها شده
×
×