پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند

۲۴ دی ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است

مشاهده و بررسی پروژه هائی که به صورت کامل و با دیدگاههای متفاوت اجرا شده اند، حداقل فایده ای که می تواند داشته باشد، دریافت ایده های نوین به اجرا درآمده و توسعه تفکرات در جهت بکارگیری این ایده ها و حتی گسترش و تکامل آنها می باشد.  کنکاش و دقت در جزئیات به اجرا در آمده، امکان رشد و توسعه داخلی  را فراهم می آورد و با ایجاد ایده های نو در ایجاد ساختار نوین سازمانها نیز موثر خواهد بود. در اینجا به شرح چگونگی برنامه ریزی ساختمان جدید شرکت هواپیمائی ایر بی ان بی " Airbnb" می پردازیم و امیدواریم که با دریافت تفکرات نوین به اجرا درآمده در ساختمان مرکزی جدید این شرکت، کمکی هرچند کوچک در ارتقاء فرهنگ دکوراسیون دفاتر جدید در ایران داشته باشیم .

دکوراسیون دفتر Airbnb در پورتلند.
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
برای Lisa Bottom ،مدیریت اصلی این پروژه ، این یک تجربه فوق العاده بود. او می گوید: " این برای من به عنوان یک آموزش طراح صنعتی به خودم بود. اگر چه من در جهان طراحی فضای اداری برای سالهای زیادی کار کرده ام ، اما هیچگاه  یک مشتری که پس زمینه طراحی، مثل خودم داشته باشد، روبرو نبوده ام. این برای من بسیار عالی بود که با طراحان دیگری  به عنوان مشتری خود کار کنم.  همچنین برای من بسیار هیجان انگیز بود که به عنوان  تیمی که آمده است تا با یک راه حل منحصر به فرد و ابتکاری، Airbnb   را به چالش بکشاند، شناخته شوم. کل تیم، از جمله خودم، ساعتها وقت صرف طراحی ایده همراه با همکاران درAirbnb  بودیم. به عنوان یک نتیجه، آنچه حاصل شده است، مجموعه ای از ایده های بنیان گذاران Airbnb بوده است. و این برای ما فوق العاده لذت بخش است."
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
اتاق مذاکره - Meeting Room
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محل استراحت - Lounge Space
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
اتاق مذاکره - Meeting Room
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کاری - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کار - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کار - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
کافه تریا - Coffee Bar
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کار - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کار - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کار - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کاری - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محل آشپزخانه و غذاخوری 
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کار - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محیط استراحت همراه با کار  - Lounge Space
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
آشپزخانه - Kitchen
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه باز - Open Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محوطه کاری - Work Area
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
محیط استراحت - Lounge Space
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
آشپزخانه - Kitchen
پروژه های مهم اداری در جهان - دفتر جدید شرکت Airbnb در پورتلند
×
×