پروژه های مهم اداری در جهان - دکوراسیون دفتر گوگل

۲۶ دی ۱۳۹۴
2
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.


نام تجاری گوگل در سراسر فضای طراحی شده بسیار قوی است، این فضا تجربه ای معناداررا از طریق طراحی به گوگلی ها ارائه می نماید. 

دکوراسیون دفتر گوگل
google office
گوگل به فداکاری خود و به خلاقیت و هماهنگی در محل کار معروف است. طراحی دفتر گوگل با توجه به دغدغه های شهری و اجتماعی، کارایی را به  حداکثر می رساند. برای مثال فضای میانی ساختمان ، به نحوی طراحی شده است  که به تدریج به سوی تبدیل به یک محیط اجتماعی تر گرایش بیابد، ایستگاه های کاری. اتاق های ملاقات، اتاقهای مباحثه و فضاهای مناسب برای گفتگوی تلفنی به صورت استراتژیک به صورت سپری میان سر و صدا و فعالیت از مناطق سالن و ایستگاه های کاری قرار داده شده است. تعهد به همکاری و حمایت از تمیزی در همه جا مطرح بوده و محیطی مبتنی بریک طراحی شهری خوب برای استراحت کردن و ارتباط میان فضاهای مختلف را ایجاد می کند. نتیجه این تعامل ، فضای کاری اجتماعی خلاق است که در خط مقدم طراحی و نوآوری باقی می ماند.
 Roof Deck
فضای آرام - Quiet Space
 Quiet Space
برند سازی - Branding
 Branding
Breakout Space - فضاهای دنج برای استراحت و تفکر کارکنان
 Breakout Space
فضای کاری - Work Area
 Work Area
آشپزخانه - Kitchen
 Kitchen
فضای استراحت - Lounge Space
 Lounge Space
برندسازی - Branding
 Branding
Breakout Space
 Breakout Space
فضای استراحت - Lounge Space
 Lounge Space
Breakout Space
 Breakout Space
برندسازی - Branding
 Branding
×
×