پلی همانند ترن هوایی

۳۱ خرداد ۱۳۹۴
1
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

پل معروف “Eshima Ohashi” که در غرب ژاپن واقع شده است دو شهر "Matsue" و "Sakaiminato" را به هم متصل نموده, و شباهت زیادی نیز به وسایل بازی مورد استفاده در شهرهای بازی دارد.
ارتفاع این پل 44 متر است و این ارتفاع زیاد به دلیل ایجاد امکان کشتیرانی در دریاچه “Nakaumi” بوده است ، این پل که ساختاری یک تکه دارد دارای 1.7 کیلومتر طول و 11.4 متر پهنا می باشد که باعث گشته بزرگترین از نوع خود در کشور ژاپن و سومین در جهان باشد .
پلی همانند ترن هوایی
هر چند که در این پل خبری از چرخ ها و یا حلقه های ترن هوایی نیست، اما هنگامیکه اتومبیل به بالاترین ارتفاع می رسد شیب زیاد ضمن اینکه سرگرم کننده است ، ترسناک و شاید خطرناک نیز به نظر می رسد .
پلی همانند ترن هوایی
زمانی این پل بیشتر شبیه ترن هوایی می شود که از کناره به آن نگاه کنید. اما در حقیقت شیب آن در بیشترین حالت 6.1% می باشد که گرچه شیب زیادی است اما با این نوع نمایش بیشتر هم به نظر می آید .
پلی همانند ترن هوایی
پلی همانند ترن هوایی
×
×