چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
2
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

در ایده‌ی قبلی راجع به اکسپو میلان مقداری مطلب نوشتیم. اکنون می‌خواهیم به چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015 نگاهی بیانداریم.
↑ غرفه کشور افغانستان
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑ غرفه کشور بلژیک
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور چین
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور فرانسه
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور آلمان :
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑ غرفه کشور ایتالیا
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑ غرفه کشور ژاپن
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑ غرفه کشور کویت
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑ غرفه کشور مالزی
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور مکزیک
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور قطر
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور روسیه
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور تایلند
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑ غرفه کشور امارات متحده عربی
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑ غرفه کشور آمریکا
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
↑غرفه کشور ویتنام
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
و در پایان غرفه کشور جمهوری اسلامی ایران
چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015
×
×