گرایش جدید در دکوراسیون داخلی اداری : طراحی و ایجاد مکانهای نیمه خصوصی

۲۶ فروردین ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
اخیرا در طراحی محیط های کاری فضا های جدیدی تعریف می شود که ضمن آنکه حریم محدودی دارند ، کاملا هم بسته نیستند . وجود اینگونه محل ها در سازمانها ، امکان برقراری ارتباط صمیمانه تر میان کارکنان و همچنین برگزاری جلسات نیمه خصوصی با مشتریان را فراهم می سازد .
از جهت دیگر برای ایجاد اینگونه محل ها می توان از فضا های مرده ای استفاده نمود که مورد استفاده دیگری برای آنها متصور نیستیم ، مثل لبه ها و کناره ها
فضا های نیم خصوصی جهت مذاکره با حریم محدود (تصویر پایین)
گرایش جدید در دکوراسیون داخلی اداری : طراحی و ایجاد مکانهای نیمه خصوصی
آیا مذاکره در این فضا ها را مناسب می بینید؟؟!!
گرایش جدید در دکوراسیون داخلی اداری : طراحی و ایجاد مکانهای نیمه خصوصی
به این دو عکس نگاه کنید .شما این مکان ها را برای مذاکره مناسب میدانید یا مکانی که در تصویر پایین امده است؟؟
گرایش جدید در دکوراسیون داخلی اداری : طراحی و ایجاد مکانهای نیمه خصوصی
گرایش جدید در دکوراسیون داخلی اداری : طراحی و ایجاد مکانهای نیمه خصوصی
alirezaheidary علیرضا حیدری

اینگونه فضاها در اماکن عمومی کاربرد زیادی داره و بخوبی می توان جلسات خصوصی را در آن برگزار کرد.

۱۰ آذر ۱۳۹۴ ۰۳:۱۶
1
×
×