یک سوال ؟!!

۳۰ تیر ۱۳۹۴
0
افرادی که این مطلب را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
آسمان در دریا نقش بسته ، یا دریاست که به آسمان رنگ داده است ؟!
زیبائی طراحی و دکوراسیون انجام شده ، همراه با هنر اعلای بکار گرفته شده توسط تصویر بردار .
تصویر یک رویا
گرچه در مقابل خلقت پروردگار ، هیچ در مقابل بینهایت است ، اما از حق نیاید گذشت که طراحی و انتخاب مکان به غایت خلاقانه است .
باز هم همان ابهام ، نقش آسمان
گاه تداعیها خارج از موضوع است اما از دیدن این تصویر چهلستون به یاد می آید !! برای شما کجا تداعی شد ؟
از این زاویه هم نگاه به این من
×
×