نظر

۱۷ دی ۱۳۹۳ ۱۵:۳۶

نظر در تری دی ارائه شده همه اجزاء هماهنگ دیده شده اند لیکن در عکس اجرا شده ظاهرا همه چیز دچار تغییر شده است

0
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
×
×