پاسخ

۲۲ دی ۱۳۹۳ ۱۷:۰۱

پاسخ بله فرمایش شما صحیح است .متاسفانه به علت اینکه پروژه در شهرستان بود .فقط طراحی پروژه با اینجانب بود و در حال اجرا کارفرما نظرات شخصی خود را اعمال کرده است.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×