۲۸ فروردين ۱۳۹۴ ۰۱:۰۸

میز کنفرانس زیبائی است کاش در مرحله نهائی و با تجهیزات کامل عکسبرداری می شد .

0
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
×
×