۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۰۶:۲۸

مقاله بسیار جالبی بود به نظر می رسد که در دنیای مدرن سازمانها و ادارات به لحاظ فرم نیز به سرعت در حال تحول هستند و تحولات بنیادی در محتوی با سرعت قالب را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد .

2
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×