۰۱ تير ۱۳۹۴ ۱۰:۰۷

آیا امکان فنی قرار دادن تصاویری از پروژه های متخصصان در صفحه اول وجود دارد ؟

0
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
pasokhgo پاسخگوی خوگر

بله امکان فنی قراردادن تصاویر پروژه های متخصصان درهدر صفحه اول وجود دارد. اما درحال حاضر به پروفایل متخصص لینک نمی شود.

۰۱ تير ۱۳۹۴ ۱۱:۰۴
0
×
×