۲۰ تير ۱۳۹۴ ۱۰:۳۷

این مطلب از جهت انتخابی که از میان انبوه مطالب موجود انجام شده و هم به لحاظ نوع طراحی به عمل و سوم از منظر ایرانی بودن این جوان طراح بسیار جالب است

0
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

هیچ کاربری این مورد را نپسندیده است
×
×