دیروز ساعت ۰۳:۰۵ ب.ظ

با توجه به تعداد نسبتا زیاد مراکز خریدی که در تهران و شهرستانها در حال ساخت است ، ارائه تعداد بیشتری از نمونه هائی که در خارج از ایران ساخته شده است البته با جزئیات بیشتری از مباحث معماری و دکوراسیون می تواند در جهت دریافت ایده توسط دست اندرکاران این پروژه ها می تواند موثر باشد.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×