۲۹ تير ۱۳۹۴ ۱۵:۱۵

در نتیجه تحولات اساسی که با رشد تکنولوژی حادث شده است ، نمونه های بسیار جدید و زیبائی با امکانات مناسب برای آرشیتکت ها تولید شده است، اطلاع رسانی این امکانات جدید می تواند کمک مناسبی برای طراحان ایجاد نماید. امیدوارم که در این مورد نمونه های بیشتری ارائه نمایید .

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×