دیروز ساعت ۱۰:۵۱ ق.ظ

کاش روزی برسد که کودکان ایرانی در دورترین نقاط هم از این گونه امکانات بهره مند شوند ، اما ابتدا می باید که طراحان خوشفکر ایرانی نیز از تغییر پارادایم ها نهراسند و در طراحی ایده های مورد پسند خود را به کارفرما ارائه کنند.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×