۰۵ مرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۲۲

برای بنده هم طرح ها جالب توجه بودند ممکن است نام کسی که در تهران کارهای مشابه را به نمایش گذاشته بود ذکر نمائید.
متشکرم

2
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×