۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۳۱

سیستم میز هائی که استفاده شده است ، که به هنگامی که استفاده نمی شود به راحتی به سمت بالا هدایت می شوند ، و محل به یک سالن کامل جهت بازی و یا ورزش تبدیل می شود، بسیآر جالب است ضمن آنکه بسیار هم ساده و قابل اجرا می باشد امیدوارم یکی از تولید کننده های خوبمان مشابه این میز را تولید کند .

2
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×