۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ۰۷:۱۴

خیلی خوبه که تکنولوژی در مدارس اهمیت خاصی دارد.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×