۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ۰۰:۰۷

مقاله جالبی مطرح شده است ،خصوصا در شرایطی بحث هسته ای نه تنها در کشور خودمان بلکه در سرتاسر جهان مورد توجه می باشد ، شما از نقطه نظر دیگری به موضوع نگاه کرده اید . یک تذک کوچک ، گرچه در مورد کلمات انگلیسی نوشتن آنها در فارسی تا حدودی سلیقه ای می باشد لیکن نام شهر واشنگتن به صورتی که آمد بیشتر دیده شده است.

1
افرادی که این نظر را پسندیده اند.

×
×